TKB - TUAN 30

19-02-2022 15-09
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 30 TỪ NGÀY: 21/02/2022 ĐẾN NGÀY: 27/02/2022  
            HỌC KỲ: 2   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 PTDK.K5   PTDK.K1   PTDK.K5   CS.56.HLTT CS.56.GDTC        
Tuấn Hường Thảo Điệp Điệp            
    PTDK.K3       CS.57.HLTT PTDK.K8          
    Tuấn       Điệp   Điệp Thảo        
            PTDK.K1   PTDK.K10          
            Thảo Hường Như Hường        
            PTDK.K3              
            Như              
            PTDK.K7              
            Kiên Tuấn            
                           
                           
                           
                           
3 + 4 CS.56.HLTT CS.56.GDTC CS.55.GDTC PTDK.K9              
      Điệp Như            
CS.57.GDTC PTDK.K10   CS.57.GDTC                
Điệp   Tuấn Điệp Điệp                  
PTDK.K2       PTDK.K2       PTDK.K2          
Thảo Hường     Thảo Tuấn     Như Điệp        
PTDK.K4       PTDK.K4       PTDK.K4          
Tuấn       Kiên       Thảo          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6 CS.57.HLTT PTDK.K7   PTDK.K7   PTDK.K5   CS.55.GDTC        
Điệp   Kiên Điệp Thảo Điệp Kiên Thảo Điệp          
PTDK.K6           PTDK.K8   PTDK.K6          
Tuấn Kiên         Như Điệp Như Hường        
                PTDK.K9          
                Kiên Tuấn        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8 PTDK.K8   PTDK.K9   PTDK.K10   PTDK.K6   PTDK.K1          
Điệp Điệp Tuấn Điệp Điệp Như Tuấn        
                PTDK.K3          
                Như          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Như 16/16 giờ      
          Điệp 36/36 giờ                
          Thảo 16/16 giờ                
          18/18 giờ                
          Hường 10/10 giờ                
          Kiên 12/12 giờ                
TS.Vũ Quỳnh Như    Tuấn 20/20 giờ       Th.s.Nguyễn Thị Bé 
           
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 181
Tổng lượt truy cập : 12,312,993