TKB - TUAN 31

26-02-2022 23-52
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 31 TỪ NGÀY: 28/02/2022 ĐẾN NGÀY: 06/03/2022  
            HỌC KỲ: 2   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 PTDK.K5   PTDK.K1   PTDK.K5   CS 56.GDTC CS 56.GDTC        
Như Điệp Thảo Điệp            
    PTDK.K3       CS.56.HLTT PTDK.K8          
    Điệp       Như   Như Điệp        
            CS.57.HLTT PTDK.K10          
            Điệp   Thảo Hường        
            PTDK.K1              
            Thảo Hường            
            PTDK.K3              
            Tuấn              
            PTDK.K7              
            Kiên              
                           
                           
3 + 4 CS.56.HLTT CS 56.GDTC CS 55.GDTC PTDK.K9              
    Long   Như Điệp            
CS.57.GDTC PTDK.K10   CS.57.GDTC                
Điệp   Điệp Kiên Điệp                  
PTDK.K2       PTDK.K2       PTDK.K2          
Như Hường     Thảo     Như Điệp        
PTDK.K4       PTDK.K4       PTDK.K4          
Long       Kiên       Kiên          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6 CS.57.HLTT PTDK.K7   PTDK.K7   PTDK.K5   CS 55.GDTC        
Điệp   Dũng Điệp Thảo Dũng Như Điệp Long          
PTDK.K6           PTDK.K8   CS.56.HLTT        
Hường Như         Long Kiên          
                PTDK.K6          
                Dũng Thảo        
                PTDK.K9          
                Như Điệp        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8 PTDK.K8   PTDK.K9   PTDK.K10   PTDK.K6   PTDK.K1          
Như Điệp Dũng Điệp Dũng Điệp Điệp Như Như Điệp        
                PTDK.K3          
                Dũng          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Như 24/24 giờ Tuấn 2/2 giờ  
          Long 8/8 giờ                
          Điệp 38/38 giờ                
          Thảo 12/12 giờ                
          Dũng 12/12 giờ                
          16/16 giờ                
TS.Vũ Quỳnh Như    Hường 8/8 giờ       Th.s.Nguyễn Thị Bé 
  Kiên 10/10 giờ      
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 348
Tổng lượt truy cập : 12,329,557