TKB - TUAN 32

05-03-2022 14-48
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 32 TỪ NGÀY: 07/03/2022 ĐẾN NGÀY: 13/03/2022  
            HỌC KỲ: 2   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 PTDK.K5   PTDK.K1   PTDK.K5   CS.56.GDTC CS.56.GDTC     CS1.LT.VLVH.K54
Như Tuấn Điệp         Như1.5  
    PTDK.K3       CS.56.HLTT PTDK.K8          
    Điệp       Như   Thảo Hường        
            CS.57.HLTT PTDK.K10          
            Điệp   Điệp Tuấn        
            PTDK.K1              
            Thảo Hường            
            PTDK.K3              
            Kiên              
            PTDK.K7              
            Tuấn              
                           
                           
3 + 4 CS.54.HLTT CS.54.HLTT CS.54.HLTT CS.54.HLTT CS.54.HLTT CS.54.HLTT CS1.LT.VLVH.K54
Thảo   Thảo   Thảo   Thảo   Thảo   Thảo   Như1.5  
CS.56.HLTT CS.56.GDTC CS.55.GDTC PTDK.K9              
    Long   Như Điệp            
CS.57.GDTC     CS.57.GDTC                
Điệp       Điệp                  
PTDK.K4   PTDK.K10   PTDK.K2       PTDK.K2          
Long   Điệp Kiên Tuấn     Điệp Tuấn        
PTDK.K2       PTDK.K4       PTDK.K4          
Như Hường     Kiên       Kiên          
                           
                           
                           
                           
5 + 6 CS.57.HLTT PTDK.K7   PTDK.K7   PTDK.K5   CS.55.GDTC     CS1.LT.VLVH.K54
Điệp   Dũng Điệp Thảo Dũng Như Điệp Long       Như1.5  
PTDK.K6           PTDK.K8   CS.56.HLTT        
Như Hường         Long Tuấn          
                PTDK.K6          
                Dũng Kiên        
                PTDK.K9          
                Tuấn Điệp        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8 PTDK.K8   PTDK.K9   PTDK.K10   PTDK.K6   PTDK.K1       CS1.LT.VLVH.K54
Như Điệp Dũng Điệp Dũng Điệp Như Điệp Tuấn       Như1.5  
                PTDK.K3          
                Dũng          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Như 24/28 giờ Tuấn 16/16 giờ  
          Long 8/8 giờ                
          Điệp 34/34 giờ                
          Thảo 18/18 giờ                
          Dũng 12/12 giờ                
          18/18 giờ                
TS.Vũ Quỳnh Như    Hường 8/8 giờ       Th.s.Nguyễn Thị Bé 
  Kiên 10/10 giờ      
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 280
Tổng lượt truy cập : 12,324,040