TKB Tuần 37

10-04-2021 08-25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 37

( Từ ngày: 12/4/2021  Đến  18/4/2021 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

   

     

    

 

 

  

               Hoàng

         CS K54 HLTT

 

     

 

 

         Kiên

      CS K56 HLTT

  

3-4

          Giang

      CS K54 HLTT

 

              Hoàng

         CS K56 HLTT

            Kiên

      CS K56 HLTT

            Giang

     CS K54 HLTT

       Hoàng     Kiên

     PT Thi L1 K7

 

5-6

      

        Giang

       CS K55 GDTC

 

       Kiên    Giang

     PT Thi L1 K8

   

           Kiên

     CS K56 GDTC

          Hoàng

      CS K55 GDTC

7-8

     

 

 

 

         

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

6

4

 

2

Nghiêm Thị Giang

       6

        2

 

3

Nguyễn Tiến Chung

0

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

6

2

                                                     

5

Nguyễn Văn Hưng

0

0

 

Tổng

          18

8

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 

 
Chuyên mục tin tức