TKB_Tuần 37

11-04-2021 21-40

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 37

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 12 tháng 04 đến ngày 18 tháng 04 năm 2021

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2020 2021

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

 

 

CS 55 HLTT

CS 56GDTC

 

 

 

 

 

H31

H31

 

 

 

 

 

Trường

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

 

CS 55 HLTT

 

 

CS 55 HLTT

 

 

 

H31

 

 

H31

 

 

 

Tùng

 

 

Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

CS 55 GDTC

 

 

CS 55 GDTC

 

 

 

H31

 

 

H31

 

 

 

Tùng

`

 

Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

CS 56 HLTT

VĐV Cấp cao

CS 56 HLTT

VĐV Cấp cao

CS 56 HLTT

VĐV Cấp cao – thi lần 1

 

 

 

 

Online

Online

Online

 

 

 

 

Trường

Trường

Trường + Tuấn

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Ngọc

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường

10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tùng

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dũng

0

0

 

 

5

Tuấn

4

2

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

18

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức