TKB TUẦN 37

11-04-2022 15-55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 37 Từ ngày 12/04/ 2022                            Đến 16/04/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 55 GDTC

THẮNG

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 55 GDTC

THẮNG

PT 55 HLTT-K5

TOÀN - NHUNG

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 57 GDTC

TOÀN

PT 55 HLTT-K6

V.HẢI - THẮNG

 

3 + 4

 

CS 54 HLTT

V.HẢI

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 54 HLTT

V.HẢI

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 57 GDTC

THẮNG

CS 54 HLTT

V.HẢI

CS 57 HLTT

NHUNG

 

CS 54 HLTT

V.HẢI

 CS 55 HLTT

THẮNG

5 + 6

 

 

 

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 56 GDTC

TOÀN

 

CS 55 GDTC

THẮNG

CS 56 HLTT

NHUNG

PT 55 HLTT-K5

KIỂM TRA 30%

TOÀN - V.HẢI

 

7 + 8

 

 

 

 

 

PT 55 HLTT-K6

KIỂM TRA 30%

NHUNG - TOÀN

9 + 10

 

 

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

12

00

2

V.HẢI

16

00

3

THẮNG

16

00

4

NHUNG

12

00

5

NGOC

00

00

Tổng

56

00

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức