TKB Tuần 38

17-04-2021 17-55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 38

( Từ ngày: 19/4/2021  Đến  25/4/2021 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

   

     

            Chung

      CS K56 GDTC

 

 

  

 

 

     

 

 

 

3-4

         

 

 

             Giang

      CS K56 HLTT

       Giang    Chung

    Thi CS K54 HLTT

             Giang

        CS K56 HLTT

5-6

      

             Chung

     CS K55 GDTC  

 

            Giang

     CS K55 GDTC

   

            Chung

     CS K56 GDTC

7-8

          Giang

 Thi lần 2 CS K53 HLTT

   

 

 

 

         

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

0

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

        6

        4

 

3

Nguyễn Tiến Chung

6

        2

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

0

  0

                                                     

Tổng

          12

6

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 

 
Chuyên mục tin tức