TKB - Tuần 39

09-05-2020 20-12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BẮN SÚNG

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 39

Từ ngày 11/5 đến 16/5 năm 2020

HỌC KỲ: 2- NĂM HỌC: 2019-2020

  

            Thứ

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4

CS K55

Minh

CS K55

Minh

CS K55

Minh

CS K55

Minh

 

 

 

5 - 6

 

 

Thi CS

Vương

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lịch làm việc: Sáng từ 7h – 11h, Chiều từ 14h00– 18h00)

                                                           

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Trần Vương

 01

 

2

Lê Minh

08

 

3

Đỗ Hưng

 

 

 

TỔNG

 

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

TS. Trần Anh Vương

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

Th.s. Đỗ Quang Hưng

Chuyên mục tin tức