TKB Tuần 40

01-05-2021 21-07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 40

( Từ ngày: 03/5/2021  Đến  09/5/2021 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

   

     

             Giang

       CS K56 GDTC

 

  

 

 

     

 

 

 

3-4

         

 

             Giang

       CS K56 HLTT

            Kiên

      CS K56 HLTT

     

           Hoàng

      CS K56 HLTT

5-6

      

           Chung

       CS K55 GDTC

        Kiên     Giang

   Thi lần 2 CS K54 HLTT

            Chung

     CS K55 GDTC

   

           Hoàng

     CS K56 GDTC

7-8

     

 

 

 

         

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

2

2

 

2

Nghiêm Thị Giang

       4

       2

 

3

Nguyễn Tiến Chung

4

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

4

0

                                                     

Tổng

          14

4

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 

 
Chuyên mục tin tức