TKB Tuần 41

07-05-2021 19-17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 41

( Từ ngày: 10/5/2021  Đến  16/5/2021 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

   

     

 

 

  

              Giang

        CS K56 GDTC

 

            Hoàng

      CS K56 GDTC

 

 

            Hoàng

     CS K56 GDTC

3-4

         

 

            Kiên

      CS K56 HLTT

      Giang      Hoàng

 Thi lần 2 CS K54 HLTT

            Kiên    

      CS K56 HLTT

           Giang

     CS K56 HLTT

5-6

      

          Chung

     CS K55 GDTC

 

           Chung

     CS K55 GDTC

           

7-8

            Chung

     CS K55 GDTC

              Kiên

     CS K56 GDTC

   

 

 

 

         

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

6

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

       4

       2

 

3

Nguyễn Tiến Chung

6

       0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

4

2

                                                     

Tổng

          20

4

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 

 
Chuyên mục tin tức