TKB Tuần 5

29-08-2021 08-28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 5

( Từ ngày: 30/8/2021  Đến  3/9/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

            Kiên

     CS K56 GDTC

   Giang        Hoàng

   PT K6 K55 HLTT

 

   Hoàng         Giang

     PT K5 K55 HLTT

   

3-4

           Giang

       CS K54 HLTT

             

                 Kiên

          CS K56 HLTT

               

              Kiên 

       CS K56 HLTT

   Giang          Hoàng

    PT K6 K55 HLTT

 

 

            

 

5-6

 

               

 

             Kiên

       CS K56 GDTC

             Chung

        CS K55 GDTC

 

 

7-8

            Chung

       CS K55 HLTT

              Chung

         CS K55 HLTT

   

 

 

              *Ghi chú : Thứ năm và thứ sáu nghỉ Quốc Khánh 2/9             

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

8

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

           8

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

6

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

6

0

 

Tổng

           28

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức