Trao Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

03-09-2020 14-48

Chiều 31.8, Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thể dục thể thao (TDTT) Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã dự và trao Quyết định.

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là trường đại học đầu tiên của Bộ VHTTDL triển khai thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định của “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học”. Đây là bước tổ chức quan trọng trong quá trình triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý các cơ sở giáo dục đại học nói riêng và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập nói chung.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là trường đại học đầu tiên của Bộ VHTTDL triển khai thành lập Hội đồng trường

“Với 15 thành viên do tập thể cán bộ, giảng viên của Trường tín nhiệm bầu, tôi tin tưởng và mong muốn rằng, Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thực sự trở thành tổ chức quan trọng trong quản trị, định hướng phát triển cũng như trong công tác tổ chức cán bộ của nhà trường, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn phát triển mới”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Quyết định công nhận Hội đồng trường cho Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường cho ông Nguyễn Văn Tuấn

Để thực hiện được những nhiệm vụ nêu trên, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cần khẩn trương, tập trung làm tốt một số nội dung như rà soát, hoàn thiện và ban hành quy chế của trường, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của Hội đồng như xây dựng, ban hành thiết chế nội bộ của Hội đồng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và quy định pháp luật khác có liên quan. Hội đồng Trường cần đoàn kết, phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức chính trị để triển khai hiệu quả các hoạt động chính trị của nhà trường.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Hội đồng trường phải công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường, tiến hành giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng trường, giám sát quản lý tài sản, tài chính của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh theo quy định.

Thứ trưởng mong muốn Hội đồng trường sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm

Đề nghị các thành viên của Hội đồng cần thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, phát huy sở trường, thế mạnh, kinh nghiệm quản lý, đóng góp vào công tác xây dựng, hoạch định chính sách, đường hướng phát triển của nhà trường; Thứ trưởng đề nghị Chủ tịch Hội đồng trường phải đóng vai trò trung tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, nêu gương, không ngừng nâng cao uy tín, trình độ chuyên môn để cùng các thành viên hoàn thành tốt sứ mệnh của nhà trường…

Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh gồm 15 thành viên, do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN - http://baovanhoa.vn

Chuyên mục tin tức