Tuần 39

25-04-2021 18-35

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:39

Từ ngày 26/04/2020 đến 02/05/2021

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2020 - 2021

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

PT 55 GDTC

Trang-Bắc

 

PT 55 GDTC

Bắc-Trang


 
 

 

 

3+4

CS 54 GDTC

Hưng

PT 55 GDTC

Trang-Nam

PT 55 YH

Nam

CS 54 GDTC

Hưng

        

       

 

CS 54 GDTC

Hưng

Thi PT 54 YH

Trang-Bắc


 

 

5+6

PT 55 GDTC

Nam-Trang

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

7+8

CS 56 GDTC

Nam

 

 

 

     

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

6

0

 

 

Trang

8

2

             

 

Nam

8

0

 

Bắc

8

2

Dũng

0

0

 

30

4

 

 
Chuyên mục tin tức