Tuần 39

24-04-2022 20-39

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 39

Từ ngày 25/04/2022 đến 30/04/2022

   

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

 

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

PT 56 YHTT

Nam

 

 

 

 

3+4

 

 

 

 

CS 56 GDTC

Nam

 

       

 

Thi CS 54 HLTT

Trang-Bắc

 

 

 

 

 

5+6

 

CS 55 GDTC

Bắc

CS 56 GDTC

Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 56 GDTC

Nam

PT 56 YHTT

Bắc

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

0

2

             

 

Nam

8

0

 

Bắc

8

2

Dũng

0

0

 

16

4

 

 
Chuyên mục tin tức