Tuan 42

15-05-2022 23-17

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 42

Từ ngày 16/05/2022 21/05/2022

   

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

 

 

CS 57 GDTC

Bắc

 

 

 

 

 

 

 

CS 57 HLTT

Nam

 

3+4

CS 56 GDTC

Nam

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

CS 55 GDTC

Bắc

CS 56 GDTC

Nam

 

       

 

CS 55 GDTC

Bắc

CS 57 GDTC

Nam

 

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

5+6

 

CS 57 HLTT

Nam

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

0

0

             

 

Nam

10

0

 

Bắc

12

0

Dũng

0

0

 

22

0

 

 
Chuyên mục tin tức