Tuan 43

22-05-2022 20-09

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 43

Từ ngày 23/05/2022 28/05/2022

   

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

 

 

CS 57 GDTC

Trang

 

 

 

 

 

 

 

CS 57 HLTT

Nam

 

3+4

Thi CS 56 GDTC

Nam-Bắc

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

CS 55 GDTC

Bắc

CS 57 GDTC

Trang

 

       

 

 

CS 57 GDTC

Trang

CS 57 HLTT

Nam

 

 

 

Thi CS 55 GDTC

Bắc-Nam

 

5+6

 

CS 57 HLTT

Nam

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

6

0

             

 

Nam

6

4

 

Bắc

8

4

Dũng

0

0

 

20

8

 

 
Chuyên mục tin tức