Thông báo về việc đăng ký tham dự và gửi bài tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh

Thông báo về việc đăng ký tham dự và gửi bài tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc ninh”.

Trang 2/2 | Số bài viết: 13
Chuyên mục tin tức